Slovenský horolezecký spolok JAMES
vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock rocking   
grivel
sirjoseph
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    infocentrum    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    mapa stránky  
  dôležité linky    galéria    klasifikácia    počasie    sprievodca    umelé steny    najčítanejšie články  
 index » rozličné » najčítanejšie články  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Štvrtok 27.02.2020   english version
 RYSY – finančná situácia
05.05.2011 09:00 | 20011x | komentár: 30x
  

V poslednom čísle Horolezca sme uverejnili článok o finančnej situácii výstavby Chaty pod Rysmi. Teraz ho uverejňujeme aj na našom webe, kde je doplnený o menný zoznam ľudí, ktorí výstavbu podporili kúpou mimoriadnej členskej známky SHS JAMES.

Ako si budete môcť prečítať, pomoc Chate pod Rysmi ja viac ako aktuálna. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli, i tým, ktorí ešte pomôžu.

  
 

Keď sme koncom októbra 2010 uzavreli prvý rok výstavby Chaty pod Rysmi, najväčšie obavy sa spájali s prezimovaním rozostavanej chaty a prípadným pádom lavíny. Dnes máme prvý jarný deň, a aj keď to v horách zďaleka neznamená koniec zimy, snáď sa už situácia so snehom výrazne nezhorší. Klopem na drevo, aby som to nezakríkol. Snehu bolo hore túto zimu relatívne málo a chata ho prestála v pohode, ako to vidieť aj na obrázku. Čas do polovice júna ubehne veľmi rýchlo a okamžite budú najväčším problémom financie. Aj z tohto dôvodu, aj pre otázky k mimoriadnym členským známkam SHS JAMES na podporu výstavby Chaty pod Rysmi, sa bližšie pozrieme na oblasť financovania výstavby Chaty pod Rysmi.
Ako už bolo veľakrát napísané, výstavbu Chaty pod Rysmi by sme nemohli realizovať v tomto rozsahu bez štátnej dotácie na tento účel. Keď sme mali začiatkom minulého roku v rukách realizačný projekt stavby, ale vlastne už dávno predtým, sme vedeli, že štátne dotácia nepokryje celé náklady výstavby a spoluvlastníci chaty, Klub slovenských turistov a Slovenský horolezecký spolok JAMES, budú musieť hľadať ďalšie finančné zdroje vrátane svojich vlastných. Nebolo jednoduché zhodnúť sa na tom, že keď sa už takáto stavba realizuje, treba ju urobiť čo najlepšie, pretože je to jedinečná príležitosť a chata sa nestavia ani na desať, ani na dvadsať rokov.
Rozpočet stavby je 516 805 €, štátne dotácia z roku 2006 bola vo výške 254 365 €. Táto suma už nevystačila ani na posledné veľké faktúry od generálneho dodávateľa stavby na jeseň minulého roku. KST a SHS JAMES museli pri ich úhrade siahnuť na vlastné spolkové rezervy. Pritom základným princípom výstavby chaty je skutočnosť, že spoluvlastnícke pomery na novopostavenej chate sú 60% KST a 40% SHS JAMES a v týchto pomeroch sa každý spoluvlastník bude podieľať na nákladoch. Všetky verejné zdroje, ako napr. štátna dotácia, ale aj prípadné príspevky od sponzorov, sú pokladané za spoločné zdroje v pomere spoluvlastníckych pomerov bez ohľadu na to, kto sa podieľal na ich získaní. Každý spolok si okrem toho na svoj spoluvlastnícky podiel na výstavbe zháňa aj vlastné zdroje, medzi ktoré patrí napr. už spomínaná mimoriadna známka SHS JAMES, ale ak dary či príspevky od partnerských organizácií, ako bol napr. dar Českého horolezeckého zväzu ako partnera SHS JAMES.

Doterajšie náklady na výstavbu Chaty pod Rysmi sú 333 154,17 € v týchto položkách:
Územné a stavebné konanie v rokoch 2007 až 2009    ......................................         1 287,91 €
Realizačný projekt stavby ..................................................................................        2 171,00 €
Náklady na verejné obstarávanie dodávateľa stavby a leteckej dopravy ...........             460,00 €
Stavebné práce STAVUNION-u a stavebný materiál ........................................     206 739,04 €
Letecká doprava TECH-MONT .........................................................................   119 207,30 €
Stavebný dozor ...................................................................................................        1 900,00 €
Nádrž na vodu .....................................................................................................       1 288,92 €
Inzercia a poďakovanie sponzorom v Športe .....................................................             100,00 €

Po odrátaní štátnej dotácie museli spoluvlastníci uhradiť z vlastných zdrojov náklady vo výške 78 789,17 €, z toho 60% KST 47 273,50 € a 40% SHS JAMES 31 515,67 €. Každý spolok má ešte svoje náklady v súvislosti s organizáciou výstavby, a keďže náš spolok má na starosti celú výstavbu a vedenie účtovných záležitostí a náš člen Ladislav Gancarčík je aj predsedom stavebného výboru a spolu so mnou sa v najväčšej miere podieľa na všetkých prácach okolo výstavby, sú aj tieto náklady nie celkom malé, hoci súvisia s bežnými výdavkami na cestovanie, rôzne nevyhnutné poplatky či výroba mimoriadnych známok. Tieto výdavky sú 791,29 € a nie sú v nich zahrnuté žiadne odmeny,  poštovné či prevádzkové náklady sekretariátu SHS JAMES, hoci za posledné štyri roky bol ich podiel bezpochyby značný. Spolu boli teda výdaje SHS JAMES vo výške 32 306,96 €. Našťastie vďaka porozumeniu našich členov a sympatizantov je príjem z predaja mimoriadnych členských známok 5 457,00 € a dar Českého horolezeckého zväzu zo zbierky spred desiatich rokov 3 700 €. Náklady spolku sa tak znížili na zatiaľ konečných 23 149,96 €. Tu by som chcel zdôrazniť, že hlasy o príspevkoch na súkromný majetok sú celkom neopodstatnené. Sú to príspevky a dary na náš vlastný spolkový majetok a ak by sme sa pozreli do histórie výstavby horských chát, vždy to boli združené príspevky vrátane darov či verejných zbierok.
Tento rok je teoreticky na dostavbu Chaty pod Rysmi potrebných ešte 183 650 €, pravdepodobne to v skutočnosti bude o nejakých desaťtisíc menej, znížiť náklady ešte stále môžu aj sponzori stavebného materiálu. Aj tak treba rátať, že podiel SHS JAMES bude okolo 65 000 €. Pevne verím, že sa nám podarí zohnať zdroje od väčších sponzorov, ale chatu tohto roku dostaviame, aj keby bolo nevyhnutné zobrať si na tento účel úver. Samozrejme, to by bolo krajné riešenie, ktoré by sme museli urobiť tak, aby sme neohrozili základné fungovanie spolku. V tejto súvislosti je dôležitá skutočnosť, že od januára tohto roku KST a SHS JAMES priamo spravujú tatranské chaty, ktorých sú spoluvlastníkmi. Má to niekoľko výhod, v prvom rade úplne transparentné financie, ktoré budú v našom rozpočte a kde spolok dlhé roky vedie účtovníctvo tak, aby všetci vedeli o každom cente. Budeme bez problémov vedieť odpovedať, kde sa financie z nájomného z chát použili a ich využitie bude oveľa efektívnejšie pre obidva spolky. Ak však budeme musieť pri dostavbe Chaty pod Rysmi použiť väčší objem prostriedkov z vlastných zdrojov, budeme musieť zabezpečiť ich návratnosť práve z príjmov z nájomného z tatranských chát a teda budeme musieť menej investovať do ich údržby a vylepšovania. Takže každý, kto prispieva na financovanie výstavby Chaty pod Rysmi, nepriamo prispieva aj na rozvoj našich ostatných tatranských chát.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí pomáhajú pri stavbe Chaty pod Rysmi, Českému horolezeckému spolku, jeho členom a českým horolezcom za ich významný príspevok, všetkým, ktorí pomáhajú zakúpením mimoriadnej členskej známky SHS JAMES. Vďaka patrí materiálovým sponzorom:

Xella Slovensko s.r.o., Šaštín-Stráže, www.xella.sk, materiál Ytong, dar v hodnote 16 400 €
Rheizink Sk s.r.o., Bratislava, www.rheizink.sk, krytina a fasáda, zľava v hodnote 7 750 €
Schiedel Slovensko s.r.o., Trenčín, www.schiedel.sk, komín, zľava v hodnote 1 000 €
EKOCLIM s.r.o., Poprad, www.ekoclim.eu, krov, zľava v hodnote 1 900 €
AB TEAM s.r.o., Žiar nad Hronom, www.abteam.sk, okná, zľava v hodnote 7 750 €
Stavunion s.r.o., Tatr. Lomnica, www.j-interier.sk, interiér chaty, zľava v hodnote 9 500 €

Čaká nás tohto roku ešte veľa práce, zháňania financií, rokovaní a iste aj stresov. Dôležitý je ale výsledok. Verím, že sa nájde dosť ľudí, firiem a inštitúcií, ktorým Chata pod Rysmi nie je ľahostajná a vďaka ktorým budeme môcť koncom októbra tohto roku odovzdať vynovenú chatu tým, pre ktorých toto všetko robíme - turistickej a horolezeckej verejnosti.

Mimoriadne členské známky SHS JAMES na podporu výstavby Chaty pod Rysmi

V lete 2010 tieto známky vytlačila zvolenská firme ŠVANDA DESIGN naozaj za sponzorskú minimálnu cenu. Aj takto pomohla samotnej chate, ešte raz vďaka, Noro! Známky v hodnote 5.-, 10.-, 20.- a 50.- € je možné objednať mailom na sekretariáte SHS JAMES office@james.sk. Po objednávke známky či známok vo zvolenej hodnote je potrebné finančnú sumu poukázať na účet spolku vo VÚB banke číslo účtu 6233112/0200, var. symbol 20102011 (to sú roky výstavby chaty), a po pripísaní sumy na účet budú známky zaslané poštou. Kluby si môžu známky objednať aj spoločne, keď je to možné, prosíme aj menný zoznam darcov. Známky sa dajú priamo kúpiť na sekretariáte spolku a na Chate pod Rysmi. Známky boli a budú k dispozícii aj na veľkých spolkových akciách, festivaloch a podobne. Priatelia z Českej republiky si môžu známky objednať aj na Českom horolezeckom zväze a sumu uhradiť na jeho účet, aby nemuseli robiť drahý bankový prevod na Slovensko. Informácie a presný postup nájdete na webe ČHS www.horosvaz.cz, priamy link. Mnoho našich českých členov používa pri objednaní známok aj cestu zaslania finančného obnosu v dobre zalepenom doporučenom dopise na adresu SHS JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava, SR.

V prílohe uverejňujeme menný zoznam priaznivcov Chaty pod Rysmi, ktorí si zakúpili mimoriadne známky na podporu jej výstavby. V exceli sú spracované známky zo sekretariátu spolku, zoznamy priamo z Chaty pod Rysmi z minulého roku sú naskenované. Niektorí darcovia sú aj anonymní. Snažíme sa viesť zoznamy čo najprecíznejšie, ale aj tak sa môže stať, že tam niekto chýba, tak sa v takomto prípade, prosím, ozvite na sekretariát SHS JAMES.

A posledná správa je od Viktora Beránka, ktorý organizuje pomoc chate v sponzorskej akcii „Miesto na peci – meno na peci“, ktorej priorotou je stavba parádnej kachlovej pece. Podrobnosti nájdete na webe www.chatapodrysmi.sk. Do 28. 4. 2011 sa takto vyzbieralo 4232,06 €! Tak ešte raz všetkým veľké poďakovanie!

Igor Koller

predané známky
KOMENTÁR K ČLÁNKU

RYSY – finančná situácia [ 5. 5. 2011 9:32:53] - reagovať
V poslednom čísle Horolezca sme uverejnili článok o finančnej situácii výstavby Chaty pod Rysmi. Teraz ho uverejňujeme aj na našom webe, kde je doplnený o menný zoznam ľudí, ktorí výstavbu podporili kúpou mimoriadnej členskej známky SHS JAMES.
 • RYSY – finančná situácia [chachurman 23. 5. 2011 0:51:24] - reagovať
  k tomu co tu pisete - viktor je fajn chlap o tom potom, ale uz aj na rysoch sa to meni - neda sa spat bez ranajok tusim (teda predtym ako ju zacali prerabat to tak bolo), ked tam ma len brigadnikov tak aj atmosfera je tatam. inak nemozem si pomoct, ta nova chata sa mi nepaci a takisto neviem, ci zrovna porobeton je ten najhorskejsi material...

 • Vvzhľad [miroslav 22. 5. 2011 9:04:59] - reagovať
  trochu offtopic, ale bude konečná podoba chaty taká lesklá (a keď sa budem štverať po skalách ma bude odraz zo slnka oslepovať a hrozí nebezpečenstvo úrazu) alebo pôjde na to ešte dajaký obklad?

 • RYSY – finančná situácia [Anonym 16. 5. 2011 23:01:47] - reagovať
  ch

 • RYSY – finančná situácia [Prizivnici 6. 5. 2011 7:26:10] - reagovať
  Zase chcete peniaze? Ja mam niekomu prispievat na jeho podnikatelske aktivity? to kde ste videli, ze sa ludia skladaju podnikatelovi v podobe chatara na hotel a on si tam ude potom zarabat, vsak vy ste padli na lebene.Sa hadam pustim do stavby ked na to mam.

  • RYSY – finančná situácia [Valer 11. 7. 2011 17:27:11] - reagovať
   Choď si oddýchnuť v nedeľu do nákupného centra. S tvojím zmýšľaním je to najlepšia voľba. Vieš aké to bude pre teba vzrušujúce naložiť si plný vozík a zaplatiť zlatou kartou? Horské chaty, hory a nebo nad hlavou nechaj pre nás.

  • RYSY – finančná situácia [Laco 17. 5. 2011 21:06:43] - reagovať
   Nie. Nikto Ťa nenúti niekomu prispievať na jeho podnikateľské aktivity. Je na Tebe ako sa rozhodneš. Ale pozri sa na to z inej stránky. Pred nedávnom skončili MS v hokeji a všetci sme prispeli na palác pre pár hokejistov, ktorí tam predviedli a budú predvádzať svoje umenie a určite nie zadarmo. Ako sa pošuškáva aj na pekný hotel. Ver tomu, že keď pôjdeš okolo a bude mizerné počasie a budeš sa tam chcieť skryť, zadarmo Ťa tam určite nepustia. Alebo ďalší príklad. Všetci prispievame na policajnú ochranu futbalových fanúšikov. Ja určite prispievam nedobrovoľne. Keď budeš náhodou pri Chate pod Rysmi za zlého počasia , ver tomu, že do chaty bez obáv môžeš vojsť , možná dostaneš aj zadarmo čaj a keď budeš potrebovať pomoc, bez všetkého o ňu požiadaš a dostaneš ju. Ja sa snažím pomôcť čo najviac v rámci svojich možností čo najviac. Čo sa týka výnosov z tatranských chát a hospodárenia SHS JAMES, stačí si pozrieť materiály z VZ SHS JAMES. Je tam prehľadné čerpanie rozpočtu za rok 2010 a aj schválený rozpočet na tento rok.

   • RYSY – finančná situácia [JA 24. 5. 2011 19:23:47] - reagovať
    Pozri sa, bud tam bude chatar zamestnany a veskery vynos z chaty a kazdy cent z JAMESU zdokladovany pre clenov a prispievatelov. Potom mozem prispiet aj tristo euro. NIKDY neprispejem a povazujem to za totalne zvratene ak si tam niekto ryzuje do vlastneho vrecka a ja mu postavim chatu. DUfam, ze si pochopil zakladny princip tejto frasky.

  • RYSY – finančná situácia [otvoreneoči 6. 5. 2011 19:06:30] - reagovať
   Biedu tam isto netrie Audinu sice nema iba nejake domceky ci co na dalsi biz http://www.familyresort.sk/ http://www.chatapodrysmi.sk/ Ved ten flek chatara mal najmenej isty.
   Apropo bufet a biznis na stavenisku to je este vacsia rarita ako ten budar nad osratym žlabom v 5 stupni NP.

   • RYSY – finančná situácia [Anonym 9. 5. 2011 21:12:41] - reagovať
    Propaguju skialp vo vahe co nie je skialpova oblast,toto nase kokotovo

   • RYSY – finančná situácia [Ferro 7. 5. 2011 8:08:07] - reagovať
    Problem je asi v tom, ze chatu ako taku ma chatar v prenajme. Opravte ma, ak sa mylim. V danom pripade chatu stavia JAMES+KST a to sme my.

    • RYSY – finančná situácia [Anonym 7. 5. 2011 10:34:15] - reagovať
     Tak nech TOHO CHATARA ZAMESTNAJU ako zamestnanca, prijmy chaty zverejnuju ich clenom a rovnako ich smerovanie. Potom sa mozme bavit o nejakych prispevkoch. Ved toto je cele na hlavu.Typicky chuj je ten podomnou co nepozna malu nasobilku. Na grcanie cele.

     • RYSY – finančná situácia [Peter 7. 5. 2011 23:14:20] - reagovať
      Mas pravdu, to by asi bolo idealne. Je to pomerne netransparentne. Pokial ide o biznis, tak sa mlzi, ked treba peniaze ide sa do agitacii, znamok a hra sa na city. Podla mna si tiez tato stavba dokaze na seba zarobit a nie je odkazana na milodary od ludi, kt. tam pojdu robit niekomu zisk.

  • RYSY – finančná situácia [a len tak 6. 5. 2011 15:43:25] - reagovať
   Typický chuj!

  • RYSY – finančná situácia [Anonym 6. 5. 2011 13:14:27] - reagovať
   Tak tam teda chod podnikať, ak si myslíš, že je to tam také ružové. To nie je len o biznise. Tu chatu v tej doline treba.

  • RYSY – finančná situácia [Anonym 6. 5. 2011 11:10:55] - reagovať
   Jasne ty inteligent. Sedlo Vaha je fajn investičný priestor.
   Lacno postavis a uz ryzujes... Sa divym ze tam nestja stanky kazdych 100 metrov...
   Stavby majú aj iný charakter ako prostriedok bohatnutia.
   ten čo chce ryžovať postavíí hotel v BA a nie vysokohorskú chatu.
   Tu ide o tradíciu, romantiku, lásku k horám útočisko pre horolezcov, turistov... o milion dalsich dolezitejsich veci.
   Poznáš aspoň jedno slovo z uvedených???
   Hej halo, chlape, su ine veci na svete jak posrate prachy. Dobré ráno.
   Ale som sa nasral.....

   • RYSY – finančná situácia [Deravygros 6. 5. 2011 12:08:09] - reagovať
    Tak potom nech chatar veskery zisk zverejnuje a dava ho cely verejnoprospesne ucely opravy atd. Vtedy prispejem aj 200 euro. Ale nie vtedy ak niekomu postavim biznis, na ktorom on bude zarabat. To je jednoduchy vzorec, tak si to spocitaj. Konec

    • RYSY – finančná situácia [Anonym 6. 5. 2011 13:43:13] - reagovať
     OK .. ked uvidim chatara na nejakej Audinke, budes prvy komu to oznamim..
     ty si zatial vezmi svojich 200 evri a chod robit formu na romky pred zeleznicnou stanicou v ktorom kolvek meste.


     • RYSY – finančná situácia [znalec 14. 5. 2011 12:08:53] - reagovať
      Kazdy jeden chatar v Tatrach ma auto min. za 30k eur, povacsine nove SUV.
      Ale ked chces konkretne AUDI, tak ma ho JILEK z Teryho

    • RYSY – finančná situácia [Anonym 6. 5. 2011 13:20:09] - reagovať
     Tam je Slobodné Kráľovstvo, čo by si nechcel. Ale neboj sa chatár dáva zisk aj na opravy a prerábky a pod. a platí aj nájom. Vyskúšaj si tam aspoň raz vyniesť poriadny náklad na chrbte a potom si povedz, či Ti ten biznis stojí za to, alebo tam chceš byť z lásky horám a inému spôsobu života.

     • RYSY – finančná situácia [Anonym 16. 5. 2011 23:14:44] - reagovať
      Chcel by som vidieť koľko by vydržala tá láska k horám a inému spôsobu života keby bol len zamestnancom

      • RYSY – finančná situácia [Anonym 19. 5. 2011 19:32:48] - reagovať
       Super vystihnute. Tara sa o style laske a ine bla bla .

  • RYSY – finančná situácia [LL 6. 5. 2011 11:07:20] - reagovať
   nie NIČ nemusíš ... neboj sa ....
   stači keď zavrieš ústa...
   a budeš sa odbavovať na iných miestach ...

   • RYSY – finančná situácia [Anonym 9. 5. 2011 20:20:07] - reagovať
    Otazka pre Igora Kollera. Aky je zisk alebo strata po zdaneni za poslednych 10 rokov na chate pod rysmi ?
    diky


    • RYSY – finančná situácia [Jozo 10. 5. 2011 20:35:52] - reagovať
     Ty si asi jeden a ten istý, čo len závidí a nemá veľmi čo. Závidíš mu ten zisk? Tohto roku tam všetci spali po zemi, keď chata bola v prestavbe. Ubytovanie nebolo poskytované. Veď si to choď skúsiť ten život. Vynes si tak 80 kil a obsluhuj vľúdne turistov. Prihlás sa do výberového konania o 5 rokov a ak budeš lepší ako Viktor (ktovie či ešte vôbec bude vládať a chcieť), tak si to môžeš skúsiť. Ale pochybujem, že bude ešte lepší človek, ktorý by bol na to stvorený viac ako Viktor. A nie je len môj názor. To nie je len o biznise. Ak by tu chatu nezobrala lavína, tak by si ani nemal o čom písať. Uvedom si, že ta chata, ak sa to podarí dokončiť tam bude ešte roky a chatári sa budú meniť. Samozrejme JAMES a hlavne KST z toho budú mať príjem. Aj ja niekedy ticho závidím ľudom, čo robia tam hore - tu ich slobodu. Ale každý má slobodnú vôľu. Ak nechceš prispievať, tak neprispievaj. Práve som pozeral, že Viktor na pec už vyzbieral skoro 5000 Eur a to hovori za všetko. To sú ľudia, ktorí tam boli, zažili tu atmosféru a chcú, aby tam ta chata bola naďalej.

     • RYSY – finančná situácia [Anonym 10. 5. 2011 23:52:25] - reagovať
      Cau Jozo. Mna zaujima zisk alebo strata Jamesu a nie osoba chatara. Viktor je najlepsi tatransky chatar a zisk mu prajem.
      Este raz. Mna zaujima kolko penazi zarobil james na chate za poslednych 10 rokov. To je vsetko.

    • RYSY – finančná situácia [Anonym 10. 5. 2011 14:07:14] - reagovať
     Sice nie som Igor Koller ale ako ja tomu rozumiem, chata je v prenajme t.j. zisk je pomerna cast prenajmu.Pokial viem takyto model ma vacsina podobnych spokov napr. OAV, DAV etd. t.j. ze chaty su ponuakne a davane do prenajmu. Je to hlavne preto ze pokial by tam boli zamestnanci aj tak by si uliali nieco bokom a mozno zisk by bol mensi ako dosiahnuty prenajom.
     Myslim ze niekd v zapisoch je uvedene kolko je prijem z prenajmov, hoci cely james.sro atd je dost neprehladny, ale zas sa ani nesnazim vidiet do financej stranky lebo mi je to jedno.

     • RYSY – finančná situácia [Michal 11. 5. 2011 9:35:27] - reagovať
      To je sice osvedceny model, to mas uplnu pravdu, ale potom nechapem preco zobru od ludi peniaze na vystavbu, ked je to osvedceny model, no tak asi dokaze osvedcene zarobit na jej prestavbu nie? Ci ako tomu mam rozumiet? Myslim, ze nik kto si toto cita nie je natolko hlupy aby nechapal o com sa tu dookola toci, len proznat farbu by asi bolo prilis. Vsak Koller tu za cely cas nebol ani nic nenapisal, ako spravny predseda predsa. Potom to tu pride uzavriet nejakou nic nehovoriacou frazou. Ja nikomu neberiem jeho nosicsky zivot a podobne, je mi to ukiradnute, na druhej strane keby to bolo take hrozne ako hovoris asi by mali problemy chatu prenajat. Podstatny je vzorec preco sa turisti maju niekomu z vlastneho vrecka skladat na prestavbu, na ktorej on bude potom zarabat, ked vyska najmu a zisku ma predsa plne postacovat k pokrytiu investicii. Nie tu zebrat znamkami a hrat ludom na city. Pan Koller este dokedy? Kym tam budete asi ze ?

      • RYSY – finančná situácia [Anonym 11. 5. 2011 11:59:38] - reagovať
       Nazdar, mozno som nebol uplne presny, ale nechcel som zanechat dojem ze je to hrozne, inak povedane zisk alebo lepsie povedane vynos z prenajmu chaty je uplne jasny kolko ponukne najomca a kolko z toho dostane horolezecky spolok.
       A ano pretoze sa mi zda postoj vedenia zvlastny uz asi 4 roky nie som clen james-u, hoci som bol aspon zhruba 15 rokov platitelom.
       Ano a stale aktivne leziem, ale zda sa mi aspon z mojho pohladu ze james urcite nezastupuje svojich clenov tak ako zvykol.
       Vzhladom k tomu ze uz nie som clen jamesu tak k mlcaniu p. Kollera sa nejdem vyjadrovat

   • RYSY – finančná situácia [Anonym 9. 5. 2011 20:09:32] - reagovať
    Na ktorej burze je chata kotovana, chcem kupit dake akcia?

    • RYSY – finančná situácia [Michal 11. 5. 2011 9:39:47] - reagovať
     Take burzy este neotvorili lebo v zahranici nikto taketo paranormalne modely financovania horskych spolkov nemaju


Vlado Linek © 1999 - 2020 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  26045674